ifmetall50x50

  KONTAKTOMBUD


vakant   Alexander Boje

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Alexander

vakant   Dennis Mah

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Dennis

vakant   Erik Augustsson

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Erik

vakant   Jonas Hermansson

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Jonas

vakant   Erik Augustsson

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Maila Erik

vakant   Lirim Bytyqi

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag


vakant   Sanna Tähkänen

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag


vakant   Thomas Ekman

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdragVisa uppdragsbeskrivning för kontaktombudDölj uppdragsbeskrivning

På arbetsplatser med fler produktionsgruppen eller arbetslag bör kontaktombud utses. Kontaktombudet ska fungera som informationskanal mellan styrelsen och arbetskamraterna i en produktionsgrupp eller ett arbetslag.

Som kontaktombud ska du

  • Erbjuda medlemskap till dem som inte redan är medlemmar i IF Metall.
  • Delta i klubbens kontaktombudsträffar och informera om förhållandena i din produktionsgrupp eller ditt arbetslag samt ta del av den information som klubbstyrelsen ger.
  • Informera dina arbetskamrater om den fackliga verksamheten i klubben.
  • Arbeta för ett ökat fackligt engagemang i din produktionsgrupp eller ditt arbetslag.
  • Medverka vid den fackliga introduktionen av nyanställda i din produktionsgrupp eller ditt arbetslag.
  • Vara väl insatt i arbetsplatsens kollektivavtal.

Utbildningar:

Lokala:

  • Vald på jobbet
  • Agera
  • Kollektivavtalet

Centrala:

LO:s kunskapssystem: