Senaste nytt

2017-03-01

Vi har fått en ny styrelse!

Vi har nu fått en ny styrelse som kommer att leda den fackliga verksamheten för de medlemmar som fått stanna kvar. Du hittar mer information om den nya styrelsen här.

Senaste nytt

2017-02-07

Idag har det varit Tellday! Alla anställda på Ericsson AB i Borås har fått sina besked om man blir uppsagd eller får vara kvar.
Om ett par dagar kommer vi hålla medlemsmöten där vi svarar på frågor och presenterar lite tankar om hur klubbens verksamhet kan se ut i framtiden. Tillhör DU den skara som får vara kvar vill vi att du funderar på om du kan tänka dig ett förtroendeuppdrag för IF Metall. Vi behöver bland annat en ny styrelse, revisorer och valberedning. Mer om detta på medlemsmötena som kommer att hållas på torsdag den 9 februari (se nedan).

Kallelse till medlemsmöte:

Tid:  Plats:  För vem: 
10:00 - 11:00  Hörsalen, Sandlid  Dagtid och fm-skift, Sandlid 
12:30 - 13:30  2 vån, hall 3, Viared  Dagtid och fm-skift, Viared 
16:30 - 17:30  Hörsalen, Sandlid  Em-skift, Sandlid och Viared 

Senaste nytt

2017-01-18

Vi börjar äntligen närma oss slutet på uppsägningsförhandlingarna. Några namn rör sig fortfarande mellan in- och utlistan, men i huvudsak handlar det om att sätta (individuella) avslutsdatum för de som får paket/pension.
När förhandlingarna är klara och protokollen undertecknade vidtar en administrativ process då bland annat alla uppgifter ska läggas in i systemen och personliga brev ska skrivas ut. Därefter kommer tell day, då man får besked om att vara kvar, eller om att man får sluta.

Senaste nytt

2017-01-10

Nu har vi börjat förhandla vilka personer som får stanna kvar i den nya organisationen, samt vilka som kommer få lämna företaget.
Företaget har gett oss sin lista på personer de vill ha kvar och vi har kommit med ett motförslag.
Tillsammans med företaget är vår uppgift att skapa en ny organisation som bygger på framtidstro och styrka. Det innebär att krav på kompetens, mångsidighet och viljan att lära måste prioriteras bland det fåtal som får vara kvar.
Som medlemsorganisation har IF Metall ytterligare en uppgift: att verka för våra medlemmar på bästa sätt. Vi har därför fokus på att fylla in-listan med så många medlemmar som möjligt, samt att stötta och hjälpa de av våra medlemmar som kommer att hamna på ut-listan.

Vi har fått en del frågor om vad som kommer att gälla för de som uppfyller kraven för att få pension. Tyvärr måste vi i nuläget hänvisa till den information som företaget kommer att hålla kort efter tellday, då beskeden om uppsägning/erbjudande om nytt jobb kommer.

Den 6-7 mars kommer företaget tillsammans med Startkraft och TRR att ha en jobbmässa i Textile Fashion Center i Borås. Mer info om den kommer.

Senaste nytt

2016-11-29

Idag har företaget gått ut med att man varslar 170 arbetare och 290 tjänstemän i Borås.
Samtidigt ger man besked om att c:a 175 arbetstillfällen (varav c:a 30 arbetare) kommer att vara kvar under Ericsson i Borås, samt att c:a 50 personer kommer erbjudas anställning vid ett annat företag i Borås i samband med en verksamhetsövergång.

När det gäller förhandlingarna går vi nu in en en ny fas där fokus kommer att ligga på bemanningsplaner, mm.

Senaste nytt

2016-11-22

Förhandlingar pågår lokalt om både neddragningen och avgångspaketet.

Företagets ambition är att i slutet av november kunna kommunicera vilken verksamhet och hur många positioner som blir kvar i Borås. Samtidigt vill man visa innehållet i avgångspaketet för de som lämnar. 

IF Metall har, tillsammans med de andra facken och företaget, under en tid träffat både företrädare från de politiska partierna, arbetsförmedlingen, förbundet och regeringens samordnare Anitra Steen och Sylvia Schwaag Serger. 
Vårt budskap till dem har varit att vi behöver politikernas och myndigheternas stöd för att tillvarata den kompetens och de medarbetare som snart står utan arbete. Vi har pekat på vårt unika mikrovågskunnande, men också på den breda kunskap inom industrialisering och logistik vi har.

Senaste nytt

2016-11-02

Idag lämnar arbetstagarkonsulten sin rapport till Jonas Ygeby och den centrala förhandlingsgruppen. När analysen av rapporten är klar och eventuella frågetecken har rätats ut kan de lokala förhandlingarna påbörjas. I samband med det kommer även paketförhandlingen att starta.
Lokalt fortsätter företaget och facken arbetet med att försöka få en bild av hur neddragningarna kommer att slå mot verksamheten i Borås, samt vilka verksamheter som kan vara kvar. Arbetet är dels en förberedelse inför de lokala förhandlingarna och dels ett sätt att ta fram frågor som behöver behandlas av den centrala förhandlingsgruppen.
I samarbete med Startkraft (för arbetarna) och TRR (för tjänstemännen) planeras seminarier om LinkedIn och om hur man skriver CV. Information om datum och tid för seminarierna har gått ut via mail från företaget.

Vad är en arbetstagarkonsult?

Arbetstagarkonsult

Enligt Utvecklingsavtalet kan lokala fackliga organisationer använda särskilt en arbetstagarkonsult som expertstöd när företagen förändrar sin verksamhet.
Arbetstagarkonsulten (ibland kallad löntagarkonsult) är oberoende, men arbetar på fackets uppdrag.
Konsultens arbete syftar till att:

  • ge kunskap om företagets strategi och konsekvenser av föreslagna förändringarna,
  • granska förhandlingsunderlag vad gäller ekonomi och marknad,
  • ta fram en risk och konsekvensanalys vad gäller verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö,
  • bedöma möjliga alternativ till ledningens förslag,
  • skapa förutsättningar för ett bra genomförande av förändringarna,
  • bidra till en bättre samverkan för företagets utveckling.

 

Senaste nytt

2016-10-27

Företaget har idag gått ut med att de aviserade frivillighetspaketen inte omfattar Borås. Man är också tydlig med att förhandlingarna fortsätter centralt, samt att mer information kommer vartefter.
Som vi redan informerat om har företaget ändrat sina initiala planer på total nedstängning av boråsenheten. Exakt vad det innebär och vilka verksamheter som kan vara kvar är ännu inte klart.

Senaste nytt

2016-10-26

Förhandlingarna fortsätter i Kista, men vi har ändå startat en lokal grupp för dialog mellan facken och företaget. I gruppen tittar vi bland annat på vad "betydande neddragningar" innebär för oss i Borås.
Företaget vidhåller sin avsikt att flytta volymproduktionen till Jabil, Ungern. Dock antyder Jan Frykhammar, i en intervju med Dinapengar.se, att det inte blir någon total nedläggning av verksamheten i Borås.
I dagsläget finns ingen överenskommen tidplan och något varsel har heller inte lagts.

Senaste nytt

2016-10-18

Fackens och företagets förhandlare möts just nu i Kista för att fortsätta förhandlingarna.
Ännu är det för tidigt att säga något om vart det lutar, eller hur lång tid det är kvar innan man kan kommunicera ett resultat.

Företaget har ännu inte lagt något varsel!

Senaste nytt

2016-10-13

Eftersom de övergripande förhandlingarna på central nivå ännu inte är avslutade kan vi inte börja med de lokala förhandlingarna.
Det är just nu omöjligt att orda något om hur lång tid förhandlingarna kommer att ta, men det vi är ute efter är att resultatet ska bli så bra som möjligt för alla medlemmar. Att skynda på resultatet gagnar ingen, även om vi har full förståelse för den press våra medlemmar går igenom.
Inom kort hoppas vi kunna presentera en bild av hur processen ser ut.

Ännu är inget varsel lagt!

Senaste nytt

2016-09-30

Förhandlingarna fortsätter!
Vi har träffat företagsledningen och lämnat ett affärsförslag till dem. Förslaget går ut på att behålla så många arbetstillfällen som möjligt i Sverige samtidigt som det dels möter företagets besparingsambition och dels innebär flera konkurrensfördelar. I förslaget tar vi inte bara sikte på den nu uppkomna situationen, utan även på att vara en stark spelare i framtiden.

Senaste nytt

2016-09-22

Företaget har genom en läcka gått ut med ett nattsvart scenario, där man målar upp en bild av ett Ericsson helt utan inhemsk produktion. Scenariot nämner 3 000 förlorade arbetstillfällen i Sverige.
Från IF Metalls sida kan vi bekräfta att detta är ett scenario som diskuteras vid sidan om många andra i de förhandlingar som pågår angående företagets nya sparambitioner. Vi vill dock understryka att de läckta uppgifterna inte är ett förhandlingsresultat, utan bara en av de inriktningar företaget har gett uttryck för.

Vad resultatet kommer att bli vet varken företaget, eller vi. Förhandlingarna fortsätter och inget varsel är lagt!