facklig-politisk samverkanDet centrala avtalet tecknas mellan IF Metall och Teknikföretagen. I det avtalet har parterna kommit överens om vilka generella regler som ska gälla på arbetsplatsen.
Lokalt på företagen finns det ofta behov av mer specifika avtal - t ex en speciell lönemodell, eller ett avtal om andra arbetstider som passar verksamheten bättre. Den typen av avtal tecknas oftast mellan den lokala fackklubben och företaget, eller mellan IF Metalls avdelning och företaget om man inte har någon klubb.

På samma sätt som företaget är medlem i Teknikföretagen bör vi arbetare vara medlemmar i IF Metall.
IF Metall är i sin tur anslutet till LO och Teknikföretagen är anslutna till Svenskt näringsliv.

Teknikarbetsgivarna och Svenskt näringsliv försöker påverka det blå blocket i allmänhet och Moderaterna i synnerhet till att besluta om lagar som gynnar arbetsgivarsidan.
Vi samarbetar i vår tur genom LO med Socialdemokraterna för att få lagar som är mer anpassade till människans behov.

Om vi skulle avsluta vårt samarbete med Socialdemokraterna skulle vi förlora möjligheten till påverkan. Då skulle vi lämna fältet fritt för försämringar i semesterlagen, lagen om anställningsskydd och arbetsmiljölagen, för att bara nämna några...