Förhandlingaverksamhet FÖRHANDLINGSVERKSAMHET

Ansvarig förhandlare:
magnus persson120   Magnus Persson

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Tel: 076-3372077
Maila Magnus

Förhandlare:
fredrik claesson120   Fredrik Claesson

Maila Fredrik

joachim kandimaa120   Joachim Kandimaa

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag


mikael jonasson120   Mikael Jonasson

Visa uppdragsbeskrivning för förhandlareDölj uppdragsbeskrivning

Förhandlare är ett mycket viktigt uppdrag då det ofta finns en direkt länk till en individ, eller en grupp av medlemmar. Förhandling kan ibland innebära direkta konsekvenser för den enskilde, men även för kollektivet med betydande ekonomiska värden utifrån lag eller kollektivavtal. Därför är det viktigt att vi hanterar förhandlingar korrekt. Alla förhandlingar går inte att lösa och då är det viktigt att formalian är rätt för att det ska finnas möjlighet att driva ärendet vidare till central förhandling och i förlängningen eventuellt till Arbetsdomstolen.

Som förhandlare ska du

 • Företräda organisationen och därmed medlemmarna i förhandlingar med arbetsgivaren.
 • Ständigt försöka utveckla och förbättra arbetsvillkoren för medlemmarna.
 • Se till att arbetsgivaren följer gällande lagstiftning och ingångna kollektivavtal.
 • Försöka lösa tvister på ett lösningsinriktat sätt.Ha mycket goda kunskaper i lagar och avtal.
 • Alltid vara väl förberedd inför förhandlingar.Ha en god kommunikation med medlemmarna under förhandling.
 • Alltid se till det gemensammas bästa.
 • Ha god kontakt med avdelningens lokalombudsmän för att vid behov få rådgivning.

Utbildningar

Lokala:

 • Agera
 • Kollektivavtalet
 • Lagar i arbetslivet
 • Insikter
 • Förhandlarutbildning

Centrala:

 • Avancerad förhandlarutbildning

LO:s kunskapssystem:

 • Arbetsrätt 1, 2 och 3
 • MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet