Din grundtrygghet på jobbet

Alla har en grundtrygghet på jobbet genom kollektivavtalet. 

Som medlem i IF Metall har du ytterligare förstärkt din grundtrygghet i medlemsförsäkringar.

Ett antal försäkringar ingår i din medlemsavgift, samt mot en ringa kostnad kan du kompletera upp dina försäkringar ytterligare.

Som medlem kan du också få rådgivning och hjälp av klubben då du drabbats av en arbetsskada, eller en arbetssjukdom.
Det kan röra sig om att skriva arbetsskaderapporter, ansökningar, ge rådgivning samt att vid behov föra din talan gentemot  t ex försäkringskassan.

Kollektivavtalade försäkringar:  

 • Om du blir sjuk:
  Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS
 • Om du blir skadad på jobbet:
  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
 • Om du blir arbetslös:
  Omställningsförsäkringen (Omställningsstöd och Avgångsbidragsförsäkringen, AGB)
 • Vid dödsfall före 65 årsålder:
  Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL
 • När du går i pension:
  Avtalspension SAF-LO inklusive premibefrielseförsäkring

För mer information: www.facketforsakrar.se

Medlemsförsäkringar:

För dig som är medlem i IF Metall ingår dessa medlemsförsäkringar i medlemsavgiften:

Som medlem kan du kompletera upp med ytterligare försäkringar.

För mer info: http://www.folksam.se/ifmetall