ide 200x187

  STUDIEVERKSAMHET


Studieorganisatör:

fredrik claesson120   Fredrik Claesson

Maila Fredrik

Genom våra arbetsrättslagar och kollektivavtal har vi fått många rättigheter, men också en hel del skyldigheter.
Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller i vissa situationer, men genom fackliga utbildningar kan vi rusta oss med kunskap och ta del av andras erfarenheter på olika områden. 
Facket ordnar kurser och utbildar inom ett brett spektra av olika områden. 
Den första man bör gå är en grundläggande medlemsutbildning, men beroende på intresse och uppdrag kan man sedan välja att fördjupa sig exempelvis i försäkringar, lagar i arbetslivet, förhandlingsteknik, eller hur man utför uppdraget som skyddsombud på bästa sätt. 

Observera att alla studieanmälningar från Volvo Bussar i Borås ska gå genom klubbens studieorganisatör!