Ledighet och ersättning vid studier

Allmänna studier:

Ledighet vid allmänna studier t ex. Högskola regleras i Studieledig-hetslagen (SLL).
För att ha rätt till studieledighet ska man ha varit anställd sex månader i sträck eller minst tolv månader under de senaste två åren. Vill man komma in och jobba på loven så är det viktigt att man söker ledighet för varje termin och inte för hela utbildningen på en gång.
Ledighetsansökan ska lämnas in minst sex månader innan utbildningen startar eftersom arbetsgivaren kan senarelägga ledigheten i just sex månader från det att hen fick ansökan.

Tar man ledigt för allmänna studier kan man i vissa fall få ersättning från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Fackliga studier:

Ledighet vid fackliga studier regleras både i Studieledighetslagen (SLL) och i Förtroendemannalagen (FML).
För studier som riktar sig till medlemmar utan förtroende-uppdrag gäller SLL.
För just fackliga studier har man rätt till ledighet utan att man måste ha varit anställd sex månader i sträck eller minst tolv månader under de senaste två åren.
Ledighetsansökan måste lämnas in minst två veckor innan kursen börjar, eftersom arbetsgivaren har rätt att senarelägga ledigheten med upp till just två veckor.
Som medlem utan förtroendeuppdrag har man ingen ersättning att vänta från arbetsgivaren under kursen. Därför får man istället ett skattefritt stipendium från IF Metall (2018 är det 904 kronor/dag).

För studier som riktar sig till förtroendevalda är det Förtroende-mannalagen (FML) som reglerar både ledighet och i de flesta fallen ersättningen.
Vad som gäller i det enskilda fallet avgörs av vad kursen till största delen handlar om:

  • Handlar kursen främst om interna fackliga intressen som ideologier och värderingar söker man enbart ledighet enligt FML 6 §, Facklig Arbete Utan Lön (FAML). Helt ställd på bar backe blir man ändå inte eftersom IF Metall betalar förlorad arbetsförtjänst (lön + ev skift- och ob-ersättning) under studierna.
  • Behandlar kursen huvudsakligen frågor som arbetsrätt, arbetsmiljö och andra arbetsplatsrelaterade ämnen söker man fortfarande ledighet enligt FML 6 §, men också ersättning från arbetsgivaren enligt FML 7 §, Fackligt Arbete Med Lön (FAML).

Ledighetsansökan måste lämnas in minst två veckor innan kursen börjar, eftersom arbetsgivaren har rätt att senarelägga ledigheten med upp till just två veckor.
Ibland kan en (längre) kurs vara indelad i flera delar och då söker man ledigt för varje del för sig.
Hos oss på Volvo Bussar i Borås ska både kursanmälningarna och ledighetsansökningarna gå genom studieorganisatören.