Valmyndigheten  VALBEREDNING BORÅS

Valberedare (ordförande):

Valberedare, 2st:

Ersättare 2 st:

Visa uppdragsbeskrivning för valberedareDölj uppdragsbeskrivning

Valberedningen ska arbeta fram ett förslag till ny styrelse och eventuella övriga förtroendevalda i klubben. Det handlar om att få en styrelse som speglar medlemssammansättningen när det gäller kön, ålder, etnisk bakgrund mm. En styrelse där ledamöterna står bakom de fackliga grundvärderingarna om allas lika värde. En styrelse med bred kompetens och där de olika ledamöterna kompletterar varandra, och inte minst, en styrelse som kan fungera bra ihop. Det är en viktig och grannlaga uppgift.

Valberedningen bereder också val till övriga förtroendeuppdrag som ska tillsättas på årsmötet, till exempel ombud till avdelningens representantskap, ungdomsansvariga, skyddsombud med flera. Med fördel kan ett medlemsmöte fastställa en valordning som reglerar vilka uppdrag valberedningen ska arbeta med.

Valberedningen ska

 • Ha god kännedom om hur klubben fungerar och vara insatt i vad de olika uppdragen och verksamhetsområdena inom klubben innebär.
 • Uppmana och stimulera medlemmarna att nominera kandidater till de olika uppdragen i klubben i god tid innan årsmötet.
 • Verka för att de förtroendevalda i klubben speglar medlemssammansättningen när det gäller kön, ålder, etnisk bakgrund med mera, liksom yrkesgruppstillhörighet och spridning på arbetsplatsen.
 • Lägga fram förslag på kandidater till de val som klubbens årsmöte ska genomföra.
 • Samarbeta med klubbens studieorganisatör/ansvarig.
 • Förbereda eventuella fyllnadsval under verksamhetsåret.

Utbildningar:

Lokala:

 • Vald på jobbet
 • Agera
 • Kollektivavtalet
 • Valberedningsutbildning
 • Jämställdhetsutbildning

Centrala:

LO:s kunskapssystem: